Recepta – sprawdź to sam! – część I

1314902_99313658Recepta na pewno każdy z Was receptę widział. Czasem dostajemy ją ot tak po prostu, a czasem jest ona wyczekana, wyproszona i stanowi główny cel wizyty. Kiedy mamy ją w ręku wydaje się że to koniec problemu, wypisana – sukces? W aptece okazuje się, co innego.

Farmaceuta w niezrozumiały sposób mówi do nas, że nie może, że NFZ i że zła. Tłumaczy brakiem PESELu, innym razem przeterminowana. Skąd to wszystko wiedzieć? Recepta lekarska jest dokumentem polecającym wydanie pacjentowi określonego leku lub materiału medycznego przez osobę uprawnioną. Tym samym jest to dokument o znaczeniu prawnym. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r w ścisły sposób określa zasady wystawiania recept jak również zasady ich realizowania.

W tym artykule chciałabym w prosty i przystępny sposób przekazać, co recepta musi mieć i jakie warunki powinna spełniać, aby została zrealizowana. Postaram się wyostrzyć Waszą czujność i spojrzeć na receptę oczami farmaceuty.

Ważność recepty - Generalnie podział jest prosty. Jeżeli na recepcie jest antybiotyk recepta jest ważna 7 dni od daty wystawienia. Jeżeli na recepcie są inne leki na realizację mamy UWAGA 30 dni. Dlaczego uwaga? Często pacjenci myślą, że recepta jest ważna miesiąc i przychodzą w ten sam dzień następnego miesiąca. Jeżeli miesiąc miał 31 dni recepta niestety jest przeterminowana i nie może być zrealizowana.

Dane dotyczące przepisanych leków - Maksymalne ilości leku na recepcie. Z podanym dawkowaniem można wydać leku refundowanego na 90 dni kuracji. Bez podawania dawkowania można wydać:

  • dwa najmniejsze opakowania leku
  • 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami
  • 100 sztuk pasków diagnostycznych
  • ilość doustnego środka antykoncepcyjnego niezbędnego do 6-miesięcznego stosowania

Rodzaje odpłatności:

  • B – bezpłatnie,
  • R – za odpłatnością ryczałtową,
  • 30%- za odpłatnością 30% limitu finansowania,
  • 50%- za odpłatnością 50% limitu finansowania,
  • 100%

Lekarz do każdej pozycji na recepcie powinien przyporządkować rodzaj odpłatności. Co jeśli obok leku nie jest napisane nic? W przypadku, gdy lek występuje w jednej odpłatności i nie wypisano oznaczenia X lub 100% recepta realizowana jest za odpłatnością określoną w wykazie czyli na zniżkę.

Przykład 1 - Lek X

Lek X zostanie zrealizowany na zniżkę 50%, gdy występuję w wykazie leków refundowanych w odpłatnościach 100% i 50%. W przypadku, gdy lek występuje w więcej niż jednej odpłatności w wykazie refundowanych leków i nie wpisano oznaczenia X lub 100% recepta realizowana jest za najwyższą odpłatnością dla tego leku określoną w wykazie.

Przykład 2 – Lek Y

Jeżeli Lek Y posiada trzy rodzaje odpłatności np. 100%, 30% i R. Ta recepta zostanie zrealizowana na zniżkę jednak za najwyższą odpłatnością 30% a nie R (najkorzystniejszą dla pacjenta). Aby recepta mogła być zrealizowana z najniższą odpłatnością lekarz musi zaznaczyć obok leku R lub P, jeżeli nie jest pewny co do rodzaju odpłatności. Oznaczenie P uprawnia do wydania leku za najniższą odpłatnością. Dzięki temu lekarz nie musi pamiętać rodzaju zniżki dla każdego leku.

Wiele recept jest teraz drukowanych komputerowo i automatycznie do każdego leku pojawia się rodzaj odpłatności. Nie należy się przerażać, jeśli do większości leków, jakie zostaną nam zaordynowane będzie przyporządkowane 100%. Trzeba, bowiem wiedzieć, że wiele leków nie znalazło się na liście leków refundowanych i mimo najlepszych chęci lekarza i farmaceuty razem wziętych lek jest pełnopłatny.

 

1 2 3