Leki 75+, co należy wiedzieć zanim poprosisz o receptę.

Old people

Jak sama nazwa wskazuje pacjent, któremu przysługują bezpłatne leki musi mieć skończone 75 lat i potocznie mówiąc musi być ubezpieczony. Jeśli recepta była wystawiona przed 1 września, a pacjent odwleka jej realizacje licząc na bezpłatne leki czeka go rozczarowanie. Recepta musi być wystawiona nie wcześniej niż 1 września 2016 i mieć zaznaczone przez osobę wystawiającą S w polu „uprawnienia dodatkowe”.

Czy wszystkie leki będą bezpłatne?

Lista „S” zawiera 1129 preparatów, co odpowiada 68 różnym substancjom czynnym. Jeśli Wasz lek znajduję się na liście „S” to jeszcze nie wszystko. Dodatkowym kryterium nałożonym na lekarza wystawiającego receptę jest sprawdzenie czy przepisywany lek znajduję się w zakresie wymienionych wskazań refundacyjnych. Jeśli pacjent jest chory na np. Alzheimera będzie mógł korzystać z pewnych leków bezpłatnie natomiast w innej jednostce chorobowej lek będzie płatny pomimo ukończonych 75 lat. Podsumowując niektóre substancje czynne mogą być refundowane tylko w określonych jednostkach chorobowych.

Niestety taki stan rzeczy jest przyczyną wielu sporów na linii lekarz-pacjent- farmaceuta. Lekarz nie zawsze tłumaczy pacjentowi, że nie może wypisać leku na zniżkę z braku czasu lub uniknięcia awantury w gabinecie (musi trzymać się wytycznych Ministerstwa Zdrowia). Pacjent w aptece ma pretensje, że jak to płaci podatki tyle lat a tu bez zniżki. Co za lekarz, co za apteka…

Kto może wystawić taką receptę?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Potocznie mówiąc chodzi o lekarza ze specjalizacją lekarza rodzinnego. Jeśli chodzi o pielęgniarki z doświadczenia wiem, że niewiele posiada odpowiednie szkolenia potrzebne do wystawiania recept. Recepty na bezpłatne leki nie wystawią lekarze innych specjalizacji, a także lekarze pełniący dyżur Opieki Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej. W praktyce, jeśli od lekarza np. kardiologa otrzymamy receptę z lekami znajdującymi się na liście „S” możemy je wykupić na określoną przez kardiologa zniżkę, ale nie bezpłatnie czyli tak jak dotychczas, albo możemy wrócić do lekarza POZ i prosić o przepisanie recepty z uwzględnieniem uprawnienia dodatkowego „S”. Lekarz specjalista nie może tego zrobić. Zanim pójdziesz po przepisanie recepty upewnij się, że lek widnieje na liście „S”. Lista będzie uaktualniana, co 2 miesiące.

Taki stan rzeczy może spowodować wydłużenie kolejek do lekarzy POZ. Przed rejestracją najlepiej się upewnić czy dany lekarz ma wymagane uprawnienia do wystawiania leków z listy „S”. Na jednej recepcie możemy poprosić o zapas leków na 120 dni. Jeśli jednak poprosimy o rozbicie recept z różna datą „realizacji od” należy się liczyć z faktem, że lista będzie się zmieniać co 2 miesiące i co jest bezpłatne dziś może być płatne za 2 miesiące i na odwrót. Leki, które nie znajdują się na liście „S” będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Lista leków „S”

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik-d-75.pdf

Leave a Reply